Algorithmics İstanbul

Sıkça Sorulan Sorular

Аlgorithmics, 6 ile 17 yaş aralığındaki çocukların programlama ve dijital yaratıcılık yoluyla en cesur fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan, çocuklara yönelik uluslararası matematik ve programlama okuludur.

Dört yıldır gelişimimize devam ediyoruz ve bu süre zarfında:

– 250 000 öğrenci;
– 200 şehir;

– 35 ülke;
– dünya genelinde farklı ülkelerde eğitim alanları;
– her çocuğun bilgiyi bireysel bir hızda öğrenmesine olanak tanıyan, özel olarak tasarlanmış interaktif eğitim platformuna sahip olmak;

– çocukların gelişimine yönelik en iyi programlama kurslarını oluşturmak için çalışan profesyonel metodologlar, eğitimciler ve psikologlardan oluşan bir ekip.

Kurs sonunda çocuğunuz aşağıdakiler konusunda bilgi ve beceriye sahip olacak:

Mars Academy:

Farklı zorluk seviyelerinde ve karmaşıklıktaki kendi projelerini programlama,
Scratch üzerinden oyunlar ve çizgi filmler oluşturun,
Problemleri çözmek için standart dışı bir yaklaşım benimseme,
Bir projeyi fikir aşamasından başlayıp sunumu yapılabilecek seviyeye getirme,
Ekip çalışması.
Python Start:

Phyton programlama dilini öğrenme,
Grafik ve oyun kütüphanelerini (Turtle, PyGame) kullanarak etkileşimli oyunlar oluşturma,
Bilgisayarlar için kendi arayüz ve Windowing sisteminde uygulamalarını oluşturma,
Bilgileri hem metin hem de grafik biçiminde programlama ve veri girişi sağlama.
Python Pro:

Phyton yazılım dilinde profesyonel programlama,
Verileri analiz etme ve görselleşitrme
Çeşitli zorluklarda program yazma ve oyun oluşturma.
Python ile programlama becerilerinizi hangi mesleklerde başarıyla uygulayabileceğinizi anlama;
Sorun çözme, farklı bakış açısıyla problemleri ele alma ve çözüm yolu bulma.
İngilizce yeni kelimeler,ifadeler ve terimler öğrenme.

Mars Academy

Bir yıllık eğitimin sonunda;

Programlama:
Temel kavramlar: nesneler, döngüler, koşullu yönlendirmeler ve değişkenler;
Çizgi film oluşturma: çok katmanlı detaylı hikayeler, animasyonlu karakterler, seslendirme ve diyaloglar oluşturma;
Oyun geliştirme: oyunların çalışma mekaniği,çok seviyeleri ve senaryoları anlama;
kodu okuma, hataları belirleme ve düzeltme yeteneği.
Programla konusunda bilgi sahibi olurken aynı zamanda;
Algoritmik ve mantıksal düşünme gelişimi;
T uygulamaya kadar proje geliştirme;
Vir gekip içinde görev paylaşımı ile çalışma.
Okul müfredatlarına yardımcı bilgiler edinme;
Temel astronomi ve astro fizik;
Fiziksel olayları anlama;
Matematikte yeni kavramlar.

Python:

Bir yıllık eğitimin sonunda:

Phyton yazılım dilinde programlamayı öğrenmek;
Python yazılım dilinde programlamanın temel bilgi ve ilkelerini kullanma,
Yazılım geliştirme araçlarını profesyonel bir çalışma materyali olarak kullanmak
Belirlenen görevler doğrultusunda programlama;
Oyun dünyasda kullanılan grafik figürlerin ve nesnelerin yaratılmasını programlama;
Kod kütphanelerinin eğitici ve profesyonel kitaplıklarını kullanarak programlar yazmak;
Oluşturulan programı test etme ve hata ayıklama;
Kod optimizasyonu.
Programla konusunda bilgi sahibi olurken aynı zamanda;
Ekip çalışması;
Proje oluşturma;
Kendi projenin sunumunu hazırlama ve tanıtma;
Bilgi toplama, analiz etme ve geribildirimde bulunma;
problem çözme için standart olmayan bir yaklaşım uygulama.
Okul müfredatlarına yardımcı bilgiler edinme;
İngilizce yeni kelimeler, ifadeler ve terimler öğrenme;
Temel fizik yasalarını öğrenme;
Geometri ve matematik bilgisinin pratik uygulamasında uzmanlaşacak.

Mars Academy:

Doğrusal algoritma, koşullar (eğer / değilse), döngüler ve iç içe katmanlı döngüler, değişkenler, koordinat düzlemleri, mantıksal işlemler konularında eğlenerek ve oynayarak bilgi sahibi olurlar.

Kurs boyunca, çocuklar temel kavramları ve becerileri pekiştirmek için genel bir fikir doğrultusunda mantıklı çözümler üretmek, grafikler oluşturmak, sınırlı imkanlarla çözüm üretmek ve bir görevi alt bölümlere ayırmak gibi çeşitli konularda çalışarak kendi oyun ve çizgi filmlerini yaratma gibi farklı görevleri tamamlarlar.

Python:

Kurs 2 yıllık bir çalışma içerir, her akademik yıl 2 bölüme ayrılabilir: İlk bölüm Python dilinin temel yapılarını öğrenmeyi içerir (koşullu ifade, while döngüsü, işlevler, modüller vb Python’da nesne yönelimli programlama(nesneler, özellikler, metodlar, yönetemler, sınıflandırma, takip etme v.b) Projeler üzerinde çalışma; yazılım geliştirme ortamı üzerinde kütüphaneleri(yazılım geliştiricilerinin program geliştirirken kullandıkları hazır program kodları ve veriler takımıdır.) kullanarak bireysel ve grup olarak program oluşturma.

Eğitimin ilk yılında, proje geliştme kısmı ‘’Pygame’’ oyunlarını kodlanmasıdır.

İkinci yıl ise veri yapılarını incelemeye, pencereli uygulamalar oluşturmaya, dosyalarla (metin ve grafik) çalışmaya ve Algorithmics’ten VSC profesyonel ortamının özel bir sürümünde oyunlar oluşturmaya ayrılmıştır.

Python ve Python Pro dışındaki tüm kurslar bir akademik yıl yani 64 ders için tasarlanmıştır, Python ve Python Pro iki eğitim yılını kapsamaktadır.
Tüm kurslarımızın süresi 1 ders 45 dk. olarak ayarlanmıştır. Kurslarımız haftada 1 kere ,2 blok ders (90 dk.) olarak gerçekleştirilmektedir.

Mars Academy:

Kursumuz 8 ila 13 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır.

Python Pro:

Kursumuz 14 ila 17 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır.

Python Start:

Kursumuz 12 ila 14 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır.

Hastalanırsanız veya derse gidemezseniz endişelenmeyin. Kişisel hesabınızla 7/24 her zaman online platformumuz üzerinden görevleri tamamlayabilir ve anlamadığınız bölümleri ile ilgili öğretmenizle iletişim kurabilirsiniz. Birden fazla dersi kaçırdıysanız, size farklı önerilerde bulunabiliriz. Koşulları ayrıntılı olarak müşteri yöneticisi ile görüşebilirsiniz. Python serisinin derslerinde eğitim yaparken derslerin karmaşıklığı ve pratikte dikkatle incelenmesi gereken konular olduğu için, kaçırılan derslerin mutlaka online platform üzerinden tamamlanması zorunludur.

Mükemmel! Bu kurslar birbirini harika bir şekilde tamamlıyor. Çoğu robotik dersi, biz algoritmaya odaklanırken mühendisliğe odaklanır. Çocuğunuz Algoritma derslerinde edindiği yeni bilgileri sadece programlamada değil robotikte de kullanabilecektir.